برگزاری جلسه هم اندیشی شرکت گلدنت و شرکت های پارک علم و فناوری خراسان رضوی-مردادماه 1396

ham-andishi

در این نشست صمیمانه که به میزبانی شرکت گلدنت در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید، جناب آقای مهندس جاهدی رئیس مرکز رشد ICT پارک علم و فناوری خراسان به همراه کارشناسان این مرکز و همچنین مدیران شرکت های فعال در این حوزه حضور داشتند.

در این جلسه، شرکت های حاضر به معرفی حوزه های فعالیت و خدمات قابل ارائه خود پرداختند. شرکت گلدنت نیز بر تعامل هرچه بیشتر شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید نموده و  ضمن ارائه ظرفیت ها و پتانسیل های بین المللی خود به عنوان کارگزار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و متولی سامانه مرکز صادرات ICT ایران،  اعلام آمادگی نمود تا به منظور ایجاد همگرایی و هم افزایی هر چه بیشتر، همچنین جلوگیری از انجام پروژه های موازی در شرکت های نوآور، دانش فنی و تجربیات خود را در قالب همکاری با تضمین پارک علم و فناوری خراسان در اختیار شرکت های علاقه مند قرار دهد که مورد استقبال سایر شرکت ها قرار گرفت.

امید است با ارائه سبک نوین تعاملات بین شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین با ایجاد پایگاه اشتراک دانش توسط شرکت گلدنت، شاهد رشد و شکوفایی هر چه بیشتر شرکت های فعال در این حوزه در شهر مشهد باشیم که این مهم با تداوم جلسات هم اندیشی و همکاری های دوجانبه بدست خواهد آمد.

Leave a Comment

Your email address will not be published.