تماس با ما

آدرس مشهد: پردیس دانشگاه فردوسی، ضلع شرقی دانشکده مهندسی، شرکت گلدنت

تلفن: 05131939             کدپستی: 9177948974

آدرس تهران: خیابان کریم خان زند، خیابان ایرانشهر، خیابان آذرشهر، پلاک 32، مرکز صادرات گلدنت

تلفن: 02191004941

ایمیل: info@goldnetgroup.com