تماس با ما

آدرس مشهد: بلوار خیام، خیام جنوبی 31، ساختمان پست بانک، واحد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، طبقه هفتم، شرکت گلدنت

تلفن: 05131939             کدپستی: 9177948974              فکس: 02189789195

آدرس تهران: خیابان کریم خان زند، خیابان ایرانشهر، خیابان آذرشهر، پلاک 32، مرکز صادرات گلدنت

تلفن: 02191004941

ایمیل: info@goldnetgroup.com