تماس با ما

آدرس مشهد: پارک علم و فن آوری خراسان – ساختمان موسسات فن آور – شرکت گلدنت

تلفن: ۰۵۱۳۱۹۳۹            کدپستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۷۴

 

ایمیل: info@goldnetgroup.com