دیدار نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با مدیران ارشد شرکت Kaspersky-تیرماه 1396

Kaspersky-labs

در نشستی که در حاشیه نمایشگاه بین المللی صنایع روسیه INNOPROM برگزار شد، مذاکراتی فی مابین دکتر حسین خسروی و مهندس صبور خسروی به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت گلدنت و نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و آقای اندری ساوروف، مدیر ارشد توسعه کسب و کار حمایت از زیرساخت های حیاتی، در مورد ایجاد همکاری های بیشتر بین این دو کشور انجام گردید. در این مذاکرات، به تعاملات بیشتر این دو شرکت و مشارکت و همکاری شرکت گلدنت به منظور ورود شرکت کسپرسکی که یکی از شرکت های بزرگ جهان در حوزه تولید نرم افزارهای امنیتی است به بازار زیرساخت های سازمانی در ایران از طریق کریدور توسعه صادرات و فناوری معاونت ریاست جمهوری اشاره شد.

Leave a Comment

Your email address will not be published.