جذب سرباز وظیفه (امریه)

شرایط جذب سرباز وظیفه (امریه)

نکات مهم جذب سربازان وظیفه (امریه) صرفا در شرکت‌های دانش بنیان مقدور می‌باشد. فرد باید فارغ التحصیل مقاطع کارشناسی و بالاتر باشد. ارسال درخواست حداقل 3 ماه پیش از اعزام فرد باید صورت پذیرد (در صورت امکان بهتر است فرد Read More