سامانه پرداخت تلفنی گلدنت (GoldPay)

معرفی سامانه پرداخت تلفنی گلدنت (GoldPay) سامانه پرداخت تلفنی گلدنت (GoldPay) به منظور تأمین زیرساخت‌های لازم، جهت مدیریت و پشتیبانی سرویس پرداخت تلفنی بوده و سیستم موردنظر به‌صورت یکپارچه و جامع در برگیرنده کلیه فرآیندهای جاری در این حوزه شامل Read More